Milí veriaci dekanátu Kysucké Nové Mesto

Článok bol aktualizovaný 13.IV.2022

14. marca 2022 sa nám podarilo doručiť na Ukrajinu prvú potravinovú pomoc od našich farníkov. Pomoc je sprostredkovaná cez gréckokatolíckeho kňaza, dekana Michala Orosa, ktorý pôsobí vo Farnosti Ганичі na Zakarpatskej Ukrajine. Je naozaj potešujúce, že aj naši veriaci nie sú ľahostajní voči utrpeniu druhých a zareagovali zbierkou potravín. Avšak po tejto skúsenosti sme sa rozhodli túto pomoc zefektívniť. Nedostatky tej prvej, trochu živelnej pomoci spočívajú v nasledovnom:
- Kvôli colnej kontrole je potrebné mať zoznam dovážaných potravín. Preberať tú rôznorodú kopu a spisovať zoznam je veľmi náročná časová a personálna úloha.
- Tá rôznorodosť tovaru spôsobuje aj problémy s balením, uskladnením do auta a následným bezpečným prevozom.
- Neraz boli darované "nevhodné" potraviny napríklad z pohľadu obalov. Prenášať ťažké sklené obaly (napr. kompóty) je škoda. A keď sa už auto vydá na takú dlhú cestu, je dobré, aby bolo zaplnené, ale zároveň aby nebolo preťažené. Poučení skúsenosťou sme sa preto rozhodli nerobiť "tradičnú" zbierku potravín, ale vopred nakúpiť potraviny vo väčšom množstve (podľa nosnosti) a užší sortiment.

Garanti tejto pomoci sú pán dekan Peter Holbička a pán farár Kamil Lieskovský, ale ako súkromné osoby! To znamená, že vyzbierané finančné milodary nebudú súčasťou farského účtovníctva, ale osobitne vedeného finančného denníka, zverejneného na tejto stránke. Ak sa teda chcete pripojiť k tomuto projektu, tak vás prosíme výhradne o hotovostné milodary.
Ak bude dostatočná ochota refundovať už vynaložené financie, tak by sme mohli zorganizovať ďalšie zásielky. Pán Boh zaplať.