S P E V N Í K

Chváliť Pána chcem
Len jeden je náš Pán
Pán je môj Pastier nič mi nechýba
Pokloňme sa teraz pred Pánom
Prebývaš v nás


Chváliť Pána chcem On sväté meno má.
Chváliť Pána chcem, On život dáva nám.


|: Len jeden je náš Pán
a tu je jeho dom,
pred jeho tvárou všetci pokľaknime
a spolu chváľme ho.:|
|: To miesto vybral Pán,
do chrámu prišiel k nám.
Načúva tíško služobníkov chrámu,
načúva prosbám sám.:|

Dmi-Gmi-C-Dmi | Dmi-C-Ami-Dmi
Dmi-Gmi-C-F | Dmi-C-Ami-Dmi


|: Pán je môj Pastier nič mi nechýba :|
|: Moja duša Pána velebí, môj Boh je Spása.:|

E-H-A-E-H-A | E-H-Cmi#-A-E-H-A


|: Pokloňme sa teraz pred Kráľom,
kľaknime pre naším Stvoriteľom :|
veď On je náš Pán
a my sme ovce pastvín jeho
stádom čo On sám vodí,
rukou svojou On nás vodí


Prebývaš v nás môj Boh svetlo láska
bráň temnotám k môjmu srdcu preniknúť
prebývaš v nás a nádej nám dávaš
nepokoj vo svojej láske spáľ.


Späť na zoznam piesní.