S P E V N Í K

Boh je tak blízko nás
Chváľ duša moja Pána chváľ
Chváliť Pána chcem
Chválu vzdajme Otcovi
Je stále prítomná
Len jeden je náš Pán
Misericordias Domini
Pán je môj Pastier nič mi nechýba
Pokloňme sa teraz pred Pánom
Prebývaš v nás
Tebe patrí chvála


|: Boh je tak blízko nás, Boh je tak blízko nás,
Boh je tak blízko nás, - Boh je v nás. :|
|: Ty si ten dar od Otca nám, Ty si tá láska čo prišla k nám,
Ty si ma z hriechu vykúpiť chcel - Emanuel. :|

Dmi-C-Ami-Dmi | Dmi-C-Dmi
F-C-Gmi-Dmi-B-H#-Dmi


|: Chváľ duša moja Pána chváľ, :|
|: chváľ duša moja, :|
|: chváľ duša moja Pána chváľ, :|

k1 Ami-Emi-Ami-Emi | Ami-C-E
Ami-Emi-F-C | Ami-Emi-Ami-Emi


Chváliť Pána chcem On sväté meno má.
Chváliť Pána chcem, On život dáva nám.


Dmi-G-Dmi-B-C-F-A
Dmi-G-Dmi-B-C-Dmi


Chválu vzdajme Otcovi, chválu i Synovi,
chválu Svätému Duchu,
chválu Bohu v troch osobách.

Emi-D-Emi-D | Emi-D-Emi-D-Emi


Je stále prítomná tvoja láska.
Radostne spievame na Tvoju slávu.
|: Nech pieseň zazvoní v každej chvíli.
Ja Ťa chválim Pane môj ako najlepšie viem :|

F-C-B-F | F-C-B-F
Ami-C-B-F | F-C-B-F


|: Len jeden je náš Pán
a tu je jeho dom,
pred jeho tvárou všetci pokľaknime
a spolu chváľme ho.:|
|: To miesto vybral Pán,
do chrámu prišiel k nám.
Načúva tíško služobníkov chrámu,
načúva prosbám sám.:|

Dmi-Gmi-C-Dmi | Dmi-C-Ami-Dmi
Dmi-Gmi-C-F | Dmi-C-Ami-Dmi


Misericordias Domini in aeternum cantabo
Milosrdenstvo Pánovo ospevovať budem naveky.

Dmi-A-Dmi-C | F-C-Dmi-A-Dmi


|: Pán je môj Pastier nič mi nechýba :|
|: Moja duša Pána velebí, môj Boh je Spása.:|

E-H-A-E-H-A | E-H-Cmi#-A-E-H-A


|: Pokloňme sa teraz pred Kráľom,
kľaknime pre naším Stvoriteľom :|
veď On je náš Pán
a my sme ovce pastvín jeho
stádom čo On sám vodí,
rukou svojou On nás vodí

C-F-C-Dmi-F-G
F-Ami-Dmi-F-Dmi-G | F-G-Ami-F-G-C


Prebývaš v nás môj Boh svetlo láska
bráň temnotám k môjmu srdcu preniknúť
prebývaš v nás a nádej nám dávaš
nepokoj vo svojej láske spáľ.

Ami-Dmi-G-C-Ami-Dmi-Ami-E
Ami-Dmi-G-C-Ami-Dmi-Ami-E-Ami


|:Tebe patrí chvála a sláva
pozdvihnime svoje ruky a chváľme sväté meno:|
|:lebo ty si Pán, veľké veci robíš nám,
nikto nie je ako ty, nikto nie je ako ty.:|

A-Cmi#-G-D-E | A-Fmi#-Hmi-D-E


Späť na zoznam piesní.