Členenie ulíc podľa farností:

Farnosť sv. Jakuba - horná

Kysucká cesta
Námestie slobody
Hviezdoslavova
SNP
Sládkovičova
Benkova
ČSA
Štúrova
Revolučná
9. mája
Kukučínova
Neslušská cesta
Dubská cesta
Športová
Dubie
Štefánikova štvrť
Dolinský potok
Bottova
Hálkova
Hurbanova
Jarošova
Novomeského
Na Podstráni

Farnosť Panny Márie - dolná

Nábrežná
Komenského
Pivovarská
Belanského
1. mája
Dlhomíra Poľského
Vajanského
Litovelská
Murgašova
Lipová
Matice Slovenskej
Kollárova
Clementisova
Rudinská Cesta